Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.

Obrazkovy nadpis

Historie programu - popis novinek ve verzi :

verze 2.1.1 (16.6.2010)

 • oprava importu změn z podřízené databáze

verze 2.1.0 (5.4.2010)

Podrobný popis novinek
 • Test zdrojového dotazu pro statistiky
 • Snadný výběr více statistik
 • Kontrola výdejek v prodlení při startu
 • Detail výdejky na klávesu ze seznamu předmětů
 • Detail předmětu na dvojklik na seznamu předmětů na výdejce
 • Seznam předmětů na výdejce včetně uložení
 • Nastavitelné výchozí tlačítko na seznamu předmětů
 • kontroly dostupnosti tiskárny před tiskem
 • drobné opravy vzhledu formulářů

verze 2.0.0 (5.12.2009)

Podrobný popis novinek
 • přidána možnost vyhledávat předměty podle toho, co neobsahují
 • přidány univerzální statistiky
 • přidána možnost nastavovat značky při hromadných úpravách předmětů
 • přidána možnost hromadně zakládat předměty s výchozími hodnotami
 • přidána možnost evidovat u předmětu libovolný počet značek
 • přidána možnost vytvořit kopii výdejky včetně předmětů
 • přidán tisk seznamu výdejek (bez předmětů)
 • přidána statistika výdejek
 • výdejka rozšířena o pole Vrátit do. Výdejky v prodlení jsou označeny barevným textem
 • a další...

 • opraveno několik drobných chyb

verze 1.5.1 (31.1.2008)

 • Pokud se při vyhledávání předmětů zadá hledaná hodnota se znakem '=' na začátku, bude se hledat přesně tato hodnota.
 • Přidána možnost vyhledávat ič v intervalu.

 • Oprava nastavení modulu pro obnovu nebo import dat.

verze 1.5.0 (1.1.2008)

 • Na formuláři pro změnu předmětu se po najetí kurzorem myši na záhlaví zobrazuje ID předmětu
 • Změny struktury databáze. Program nyní vyžaduje databázi ve verzi 1.5
 • Na formuláři se seznamem předmětů je možné po vyhledání označit předměty pro další operace
 • Hromadné přidávání předmětů na výdejku

 • Změna hlášení oznamujícího začátek zálohování
 • Oprava vyhledávání podle předmětů bez zadaného druhu
 • Oprava označování balírny při vracení předmětu
 • Drobně zvětšeno pole pro zadávání podmínky pro IČ ve vyhledávání na formuláři přehledu předmětů
 • Oprava řazení podle PČ

verze 1.4 (13.5.2007)

 • při přidání předmětu na výdejku se automaticky nastaví, že není ve skládku ani v balírně.
 • do konfiguračního souboru byla přidána volba UpozornovatNaFormat.
 • ve Výdejkách v bočním přehledu se nově zobrazuje odebírající
 • k výdejkám přidána možnost evidence poznámky
 • při editaci předmětu program upozorní uživatele, pokud zadá ič nebo pč, které již v databázi je
 • byla zvětšena velikost polí pro IC na 20 znaků a PC na 15 znaků
 • přidána možnost definovat formát IC a PC
 • přidána možnost hromadných úprav předmětů
 • formuláře se aktivně přizpůsobují změně velikosti okna.

 • opravena chyba při vyhledávání v seznamu předmětů, když byl seznam prázdný.
 • při exportu dat a záloze program kontroluje existenci souboru stejného jména a během práce exportu zobrazuje přesýpací hodiny
 • při importu změn do matky zůstává soubor se změnami zašifrovaný
 • oprava seznamu vydaných předmětů
 • opraveno pár drobných chyb, které se objevovaly, pokud byl seznam předmětů prázdný
 • opraveny drobné chyby ve vzhledu formulářů

verze 1.3.3 (25.10.2006)

 • přidáno: servisní nástroj na hromadnou opravu nastavení PCKOD u nového tvaru PC.
 • opraveno zadávání nových druhů předmětů, nelze zadat druh předmětu bez platného IDdruhu

verze 1.3.2 (7.9.2006)

 • doplněno: při obnově dat z matky se nastavuje vlastník databáze dle používaného sql serveru
 • oprava chyby při exportu dat z matky a importu do matky pomocí nového nastavení v ini souboru je možné vypnout doplňování nul u IČ.

verze 1.3.1 (15.5.2006)

 • oprava připojení k databázi při tisku výdejky (program vyžadoval admin. práva)

verze 1.3 (17.4.2006)

 • program při startu kontroluje verzi databáze a pokud nalezne nižší verzi než požaduje, odmítne pokračovat. Verze programu 1.3 vyžaduje verzi db 1.3
 • na seznam pro inventuru přidána výdejka
 • přidáno doplnění seznamu předmětů.
 • Přidáno sledování změn předmětů.
 • Přidána konfigurační volba FrmPredmetyData do Depozitar.ini. Pokud je tato volba nastavena na nulu nebudou se při otevírání formuláře předmětů nahrávat žádná data.
 • Opraveno: nešlo přidávat do číselníku druhů
 • Opraveno: do prázdného číselníku nešlo přidávat záznamy
 • Opraveno: pokud pokud byl vybrán jen jeden předmět a ten po editaci nesplňoval podmínku, program generoval chybu.

verze 1.2.5 (12.3.2006)

 • drobounká oprava nastavení příznaku pro CESIK při přidání nového předmětu
 • přidána servisní možnost smazání příznaků pro CESIK
 • přidán servisní program AttachDB
 • manuál k programu byl mírně doplněn o export pro CES a převeden do PDF

verze 1.2 (7.3.2006)

 • přidán konfigurovatelný obrázek na přihlašovacím formuláři
  (soubor splash.jpg v adr. s programem)
 • Přidán export pro CES.

verze 1.1.4 (8.11.2005)

 • Oprava importu dat do matky (neimportovalo se uložení)
 • Před importem do matky přidáno upozornění na zálohu
 • na dialog importu přidáno tlačítko pro změnu označení předmětů

verze 1.1.3 (6.11.2005)

 • oprava chyby při exportu změn pro matku: overflow.
 • při tisku inventurniho seznamu předmětů se program zeptá, zda chceme tisknout s širokými řádky. Pokud odpovíte NE, vytiskne se původní sestava, jinak se vytiskne sestava, která má oproti té původní dvojnásobně širší řádek s předmětem
 • Umožněny změny Poznámky a Uložení, pokud je předmět na výdejce

verze 1.1.2 (8.10.2005)

 • změna otázky v PPO

verze 1.1.0 (22.9.2005)

 • přidána možnost exportovat číselníky do formátu csv
 • při tisku výdejky přidáno protiprudičové opatření (PPO)
 • přidána sestava pro tisk inventurního seznamu předmětů
 • při obnově dat přidáno upozornění na zavření všech oken.
 • oprava neočekávané funkce tlačítka s vykřičníkem při editaci předmětu
 • oprava hlášení při přístupu do výdejek z otroka
 • oprava situace, kdy na otrokovi nebylo možné prohlédnout předměty na výdejce, pokud jich bylo více, než se vešlo do okna

verze 1.0.2 (19.6.2005)

 • změna kontroly role při editaci předmětu a změna hlášení při překročení práv.
 • oprava chyby při importu dat z matky do otroka

verze 1.0.1 (7.6.2005)

 • změna formátu seznamu předmětů
 • po vrácení posledního předmětu z výdejky se formulář automaticky zavře
 • oprava pořadí prvků na několika formlářích
 • oprava formátu předmětů na výdejce po přidánípředmětu
 • přidána kontrola na podobný předmět na výdejce
 • přidáno šifrování hesel do databáze, nastavuje se v upraveném dialogu pro změnu hesla v nastavení.

První verze programu byla byla vytvořena v roce 1997 v prostředí MS Access 97. Postupem času se ukázalo, že prostředí MS Access nezvládá dobře práci při vyšším objemu dat. Největší nedostatky se objevovaly při synchronizaci dat. Proto jsme se roku 2004 rozhodli nepokračovat ve vývoji v accessu, ale celý program vytvořit znovu pomocí modernějších nástrojů.


© Mgr. Vanický Petr VANDEsoft 2009