Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.

Obrazkovy nadpis

Podrobný popis funkcí:

Program Depozitář slouží pro vedení evidence spojené s provozem depozitáře. Mezi základní činnosti patří evidence sbírkových předmětů, evidence výdejek, synchronizace dat mezi počítači, historie předmětů a servisní činnosti.

Evidence předmětů

 • Možnost přidávat a editovat údaje o předmětech
 • Vyhledávání předmětů dle přírůstkového nebo inventárního čísla (i podle části čísla)
 • Filtrování a řazení předmětů podle mnoha podmínek
 • Tisk nebo uložení seznamu předmětů (všech nebo podle filtru)
 • Prohledávání a tisk historie předmětů (na jakých výdejkách byl předmět vydán)
 • Archivace změn předmětů a jejich prohlížení
 • Hromadné generování předmětů
 • Hromadné změny popisu předmětů

Evidence výdejek

 • Přidávání a editace výdejek
 • Automatické číslování výdejek
 • Tisk a export výdejek
 • Přidávání předmětů na výdejku
 • Hromadné i jednotlivé vracení předmětů z výdejky
 • Filtrování výdejek
 • Statistiky výdejek

Synchronizace dat

Program může pracovat ve dvou režimech. Jsou to režimy Matka a Otrok. V každém režimu přistupuje program k datům jinak a je třeba data synchronizovat.
 • Matka - základní režim, je v něm dovoleno vše a program v něm běží na počítači, na kterém se udržují ostrá data. Z tohoto režimu je možné exportovat data pro ostatní počítače, které musí být v režimu otrok.
 • Otrok - počítačů v tomto režimu může být více. Je povoleno pouze editovat a přidávat předměty, není možné pracovat s výdejkami ani číselníky. Data výdejek lze pouze prohlížet. Tento režim je určen pro práci v odloučených depozitářích, kde se provádí katalogizace sbírek. Z těchto počítačů je třeba pravidelně exportovat data pro hlavní počítač. Při exportu se vytvoří soubor s novými a změněnými předměty.
 • Import dat do programu Matka - při importu se berou v úvahu i změny provedené na matce. Pokud by byl předmět změněn na matce i otrokovi, program na to upozorní a dovolí obsluze vybrat, která data se mají zachovat.
 • Import dat do programu otrok - z matky na otroka se vždy přenáší kopie aktuální databáze. Pokud by na otrokovi byly provedeny nějaké změny v evidenci předmětů. které ještě nebyly exportováný, program na to upozorní a dovolí export provést.

Servisní činnosti a zabezpečení dat

 • Zálohování a obnova dat
 • Přístup do programu i k datům je chráněn heslem
 • Kontroly vazeb mezi předměty a výdejkami
 • Šifrování dat při přenosu a citlivých údajů v konfiguračním souboru
 • Tzv. blbovzdornost - všechny "nebezpečné" operace je třeba vícekrát potvrdit
 • Práce s číselníky druhů předmětů, správců depozitáře a účelů
 • univerzální statistiky
 • a další...

Struktura předmětu

U předmětu je možné evidovat tyto údaje:
 • Přírůstkové číslo - formát lze nastavit
 • Inventární číslo - formát lze nastavit
 • Druh předmětu - výběr z číselníku
 • Uložení - zapisuje se pomocí alfanumerických kódů
 • Poznámka a poznámka2
 • Výdejka - zda je předmět na výdejce a případně na jaké (tuto položku si program obhospodařuje sám)
 • Balírna a skládek
 • Cesík
 • Značky - pro každý předmět lze evidovat libovolný počet tzv. značek. Typ značky se vybírá z předvolených, hodnota značky může být libovolná

Program je vytvořen v jazyce Visual Basic 6 nad MS SQL serverem (MSDE verze) a ke svému běhu využívá knihovny vsLog(logování chyb), MouseWheel od Luboše Brůhy (podpora kolečka myši) a ebCrypt pro šifrování.


© Mgr. Vanický Petr VANDEsoft 2009