Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.

Obrazkovy nadpis

Ukázky programu:

Ukázka obrazovky se seznamem předmětů
Evidence předmětů
Ukázka karty pro změnu popisu předmětu
Změna popisu předmětu
Ukázka nastavení hromadných změn
Hromadné změny předmětů
Ukázka filtru výdejek
Filtr seznamu výdejek
Ukázka práce s výdejkami
Evidence výdejek
Statistika výdejek
Statistika výdejek
Ukázka importu změn
Import změn z podřízené databáze
Ukázka hromadného generování předmětů
Hromadné generování

© Mgr. Vanický Petr VANDEsoft 2009