Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.

Obrazkovy nadpis

Novinky:

16/06/2010: Vydána verze 2.1.1

05/04/2010: Vydána verze 2.1.0

05/12/2009: Vydána verze 2.0.0

01/01/2008: Vydána verze 1.5

13/05/2007: Vydána verze 1.4

25/10/2006: Vydána verze 1.3.3

Podrobnosti o nových verzích najdete v části historie

O programu Depozitář:

Program depozitář slouží pro vedení evidence spojené s provozem depozitáře. Mezi základní činnosti patří evidence sbírkových předmětů a evidence výdejek. Program je uzpůsoben k tomu, aby mohl běžet na více počítačích, které ani nemusejí být zapojeny do sítě. Je proto vhodný i pro práci v odloučených depozitářích. Samozřejmostí je i spousta souvisejících činností, jako například:

 • Vyhledávání a filtrování předmětů podle mnoha podmínek
 • Volitelný formát inv. čísla a přír. čísla
 • Možnost tisku a uložení vyfiltrovaných předmětů
 • Hromadné úpravy informací o předmětech
 • Historie předmětů (na jakých výdejkách a kdy byl předmět vydán)
 • Historie změn předmětů (je možné prohlížet předchozí verze informací)
 • Synchronizace dat mezi více počítači
 • Export dat pro program CESik
 • Ochrana programu heslem proti neoprávněnému spouštění
 • Šifrování dat při přenosu
 • Další....

Program byl původně vytvořen pro Židovské muzeum v Praze, ale je možné ho využít i v jiných muzeích. Pokud byste měli o program zájem kontaktujte mě. Je možné dohodnout i drobné úpravy programu podle vašich požadavků.


© Mgr. Vanický Petr VANDEsoft 2009